Co to są szkolenia okresowe? 

Szkolenie okresowe dla kierowców

Szkolenia okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Kurs przeznaczony jest dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu. Na kursie zostanie ugruntowana wiedza z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy. Szczególny nacisk położono na bezpieczne poruszanie się po drodze oraz przygotowanie swojego stanowiska pracy w taki sposób, aby to bezpieczeństwo poprawić.

Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Szkolenie trwa łącznie 35 godzin a maksymalna długość szkolenia w ciągu jednego dnia wynosi 7 godzin. Oznacza to, że Ośrodek powinien prowadzić minimum 5 dni szkolenia. W trakcie szkolenia lub też przed przystąpieniem do niego należy udać się do lekarza medycyny pracy oraz na badania psychologiczne. Po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji kierowca może udać się wraz z dokumentami otrzymanymi od lekarzy oraz zdjęciem do wydziału komunikacji w starostwie, do którego przynależy.

 

ITD przyłapało kierowców, którzy byli jednocześnie w pracy i  na pięciodniowym szkoleniu okresowym!

Masowe ważenie pojazdów, kontrolowanie stanu technicznego, sprawdzenie tachografów, czy też skupianie się na dokumentach i zezwoleniach- kontrole ITD miewają najróżniejsze formy.  Na tle wszystkiego szczególne wyróżnia się jednak interwencja, o której przeczytacie w poniższym komunikacie GITD :

Kontrole prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego przyczyniły się do zamknięcia dwóch ośrodków szkolenia kierowców. Przyczyną było nierealizowanie pełnych szkoleń dla kierowców zawodowych, prowadzących pojazdy ciężarowe, autobusy i ciągniki rolnicze.

Inspektorzy ITD, na wniosek wojewody przeprowadzili kontrole  w kilku przedsiębiorstwach przewozowych. Analiza pacy tachografów  ujawniła, że  niektórzy kierowcy w tym samym czasie  byli w pracy i jednocześnie odbywali obowiązkowe szkolenie.

Pomimo, że Ośrodek powinien prowadzić zajęcia przez 5 dni, zdarza się, że w niektórych OSK wydawano świadectwa kwalifikacji zawodowej po trzech, a czasami nawet po jednym dniu szkolenia.

Szkolenia okresowe z zakresu BHP

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą wszystkich pracowników niezależnie od wykonywanego zawodu. Pracodawca ma obowiązek przeszkolić swoich pracowników zarówno na początku podjęcia współpracy (szkolenie wstępne BHP) jak również po upływie określonego czasu w zależności od zajmowanego stanowiska (szkolenie okresowe BHP).

Obowiązek odbycia szkolenia okresowego mają:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
  • pracownicy administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co ile szkolenie okresowe

  • nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu,
  • nie rzadziej niż raz w roku – szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,
  • nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego

Sprawdź nasze szkolenia ADR

W DANWOJ oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów ADR w bardzo przystępnych cenach.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

4 + 5 =