Co to są szkolenia okresowe? 

Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Szkolenia okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Kurs przygotowany został dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu. Na kursie zostanie ugruntowana wiedza z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy. Szczególny nacisk położono na bezpieczne poruszanie się po drodze oraz przygotowanie swojego stanowiska pracy w taki sposób, aby to bezpieczeństwo poprawić.

Obowiązek odbycia szkolenia okresowego mają:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 • pracownicy inżynieryjno – techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
 • pracownicy administracyjno – biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Co ile szkolenie okresowe

 • nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu,
 • nie rzadziej niż raz w roku – szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,
 • nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno – technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego

 Wymagany wiek :

 • 21 lat dla kat. „C” prawa jazdy
 • 23 lata d

Posiadanie prawa jazdy : 

 

  • kategorii C1, C1+E, C, C+E prawa jazdy: przed 09.2009r.
  • kategorii D1, D1+E, D, D+E prawa jazdy: przed 09.2008r.

ITD przyłapało kierowców, którzy byli jednocześnie w pracy i  na 5 dniowym szkoleniu okresowym

Masowe ważenie pojazdów, kontrolowanie stanu technicznego, sprawdzenie tachografów, czy też skupianie się na dokumentach i zezwoleniach- kontrole ITD miewają najróżniejsze formy.  Na tle wszystkiego szczególne wyróżnia się jednak interwencja, o której przeczytacie w poniższym komunikacie GITD : 

Kontrole prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego przyczyniły się do zamknięcia dwóch ośrodków szkolenia kierowców. Przyczyną było nierealizowanie pełnych szkoleń dla kierowców zawodowych, prowadzących pojazdy ciężarowe, autobusy i ciągniki rolnicze. 

Inspektorzy ITD, na wniosek wojewody przeprowadzili kontrole  w kilku przedsiębiorstwach przewozowych. Analiza pacy tachografów  ujawniła, że niektórzy kierowcy w tym samym czasie byli w pracy i jednocześnie odbywali obowiązkowe szkolenie. 

Zawodowi kierowcy co pięć lat są zobowiązani do przejścia obowiązkowych teoretycznych szkoleń trwających 35 godzin  ( 7 h dziennie ). Oznacza to, że Ośrodek powinien prowadzić zajęcia przez 5 dni, tymczasem w niektórych OSK wydawano świadectwa kwalifikacji zawodowej po trzech, a czasami nawet po jednym dniu szkolenia. 

Sprawdź nasze szkolenia ADR

W DANWOJ oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów ADR w bardzo przystępnych cenach.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

11 + 3 =