SZKOLENIA NA OPERATORÓW

ŻURAWIE PRZEWOŹNE- HDS

Żuraw to urządzenie wykorzystywane w pracach przeładunkowych, zamontowane na samochodach. Szkolenie umożliwia profesjonalne przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, i uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne w wymiarze 15 godzin, oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 10 godzin.

PODESTY I WYSIĘGNIKI KOSZOWE

Podesty ruchome służą do podnoszenia osób i materiałów w czasie prac budowlanych na wysokościach. Podesty mogą być przejezdne, a także montowane na przyczepach lub bezpośrednio na pojazdach. Szkolenie umożliwia profesjonalne przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, i uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne w wymiarze 15 godzin, oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 10 godzin.

SUWNICE I WCIĄGNIKI

Wciągnik używany jest do pionowego podnoszenia ładunku za pomocą liny lub łańcucha z wykorzystaniem haka. Suwnica działa poprzez przemieszczającą się po torach konstrukcję i poruszającą się po niej wciągarkę lub wciągnik. Wyżej wymieniony sprzęt przeznaczony jest to podnoszenia ładunku. Szkolenie umożliwia profesjonalne przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, i uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne w wymiarze 15 godzin, oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 10 godzin.

WYMAGANIA NA SZKOLENIE OPERATORA :

  • ukończone 18 lat,
  • brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora.