SZKOLENIA KWALIFIKACYJNE DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

SZKOLENIE OKRESOWE

Według obowiązujących przepisów każdy kierowca zawodowy ma obowiązek odbycia co 5 lat szkolenia okresowego. Obejmuje ono zajęcia teoretyczne, które mają na celu uaktualnić wiedzę kierowcy w zakresie nowych przepisów i obowiązujących zasad. W tym czasie kierowca do ukończenia szkolenia ma obowiązek powtórzyć badania lekarskie i psychologiczne. Szkolenie jest przeprowadzane w wymiarze 35 godzin.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którzy chcą zająć się zawodowo przewozem. Obowiązuje jeśli:
– C, C+E, C1, C1+E – uzyskanie prawa jazdy po 10 września 2009 roku , dodatkowo kursant nie ma ukończonych 21 lat,
– D, D+E, D1, D1+E – uzyskanie prawa jazdy po 10 września 2008 roku, dodatkowo kursant nie ma ukończonych 24 lat.
Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych, oraz praktycznych. Przed szkoleniem wymagane jest wykonanie badań lekarskich i psychologicznych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, dokument jest ważny przez 5 lat. Po upływie tego czasu – kierowca musi przystąpić do szkolenia okresowego w wymiarze 35 godzin. Szkolenie kwalifikacji wstępnej jest przeprowadzane w wymiarze 280 godzin.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA

Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest przeznaczona dla osób, które uzyskały uprawnienia w kategorii:
– C, C+E, C1, C1+E – po 10 września 2009 roku, dodatkowo kursant ma ukończone 21 lat
– D, D+E, D1, D1+E – po 10 września 2008 roku, dodatkowo kursant ma ukończone 24 lat Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych, oraz praktycznych. Przed szkoleniem wymagane jest wykonanie badań lekarskich i psychologicznych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, dokument jest ważny przez 5 lat. Po upływie tego czasu – kierowca musi przystąpić do szkolenia okresowego w wymiarze 35 godzin. Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej jest przeprowadzane w wymiarze 140 godzin.