INNE SZKOLENIA

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do egzaminu państwowego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy lub osób (CPC). Uzyskane uprawnienia po egzaminie państwowym umożliwiają prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego lub pełnienie obowiązków osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie. Szkolenie trwa przez 4 dni.

SZKOLENIE BHP

Realizujemy szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na zlecenie przedsiębiorstw. Szkolenia przeprowadzane są w zakresie wymaganym przepisami BHP i dzielą się na wstępne i okresowe.