KURSY ADR

ADR – PODSTAWA

W kursie ADR mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy. Głównym celem kursu jest zapoznanie z wymogami dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz związanymi z tym przepisami prawnymi. Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin państwowy. Uzyskanie uprawnień umożliwia przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniu oraz luzem.

Szkolenie ADR podstawa jest przeprowadzane w wymiarze 25 godzin.

ADR – CYSTERNA

W kursie ADR cysterny mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 21 lat, posiadają prawo jazdy, oraz uprawnienia w zakresie kursu ADR podstawowego. Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin państwowy. Uzyskanie uprawnień umożliwia przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach ADR.Szkolenie ADR cysterna jest przeprowadzane w wymiarze 16 godzin.

KURS ADR DLA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH KL.1

W kursie ADR mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy. Posiadanie uprawnień w zakresie kursu ADR podstawowego, umożliwia odbycie szkolenia wraz z egzaminem w zakresie przewozu materiałów wybuchowych. Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin państwowy. Uzyskanie uprawnień umożliwia przewóz materiałów wybuchowych kl.1 ADR.
Szkolenie ADR dla materiałów wybuchowych jest przeprowadzane w wymiarze 8 godzin.

KURS ADR DLA MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH KL.7

W kursie ADR mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy. Posiadanie uprawnień w zakresie kursu ADR podstawowego, umożliwia odbycie szkolenia wraz z egzaminem w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych. Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin państwowy. Uzyskanie uprawnień umożliwia przewóz materiałów promieniotwórczych kl.7 ADR.Szkolenie ADR dla materiałów promieniotwórczych jest przeprowadzane w wymiarze 8 godzin.

KURS W ZAKRESIE OBSŁUGI URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH KL. 3, 8, 9 ADR

Kurs na napełnianie i opróżnianie cystern (obsługa urządzeń NO) klasy 3, 8, 9 ADR, składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uzyskane uprawnienia umożliwiają obsługę urządzeń nalewczych na terminalach i bazach paliw oraz załadunek i rozładunek cystern z materiałami klasy 3, 8, 9 ADR/RID. Podstawa prawna wymagająca posiadanie uprawnień: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych – Dz. U. z 2015 roku, poz. 34. Uzyskanie uprawnień po egzaminie państwowym umożliwia samodzielną obsługę urządzeń nalewczych NO. Szkolenie jest przeprowadzane w wymiarze 24 godzin.