Ewidencja czasu pracy kierowców

Czas pracy kierowcy – rozliczanie i ewidencja.

Ewidencja czasu pracy kierowców to jeden z trudniejszych obowiązków, które spoczywają na pracodawcy. Ustawa o czasie pracy kierowców nakłada na firmy prowadzenie dokładnej i pełnej ewidencji czasu pracy kierowców Należy ją prowadzić, bez względu na wielkość działalności i ilość zatrudnionych pracowników. To nie tylko możliwość panowania nad wszystkim, ale jednocześnie podstawa poprawnego rozliczenia. 

Oferujemy kompleksowe usługi, obejmujące analizę ewidencji i archiwizację danych dla przedsiębiorców. Posiadamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu tego typu rozliczeń, jak i niezbędny a zarazem najlepszy na rynku program do analizy czasu pracy. Dzięki jego funkcjom możliwe jest precyzyjne rozliczanie czasu pracy kierowców oraz kontrola pracowników i wynagrodzeń.

Technologie, z których korzystamy, pozwalają na znacznie więcej, niż tylko rozliczanie faktycznego czasu pracy. Wykonane przez nas rozliczenia są podstawą do naliczenia wynagrodzenia kierowcy, składek ZUS, odprowadzenia podatku dochodowego, co w konsekwencji zabezpiecza pracodawcę przed sankcjami ze strony organów kontrolnych lub postępowaniem przed Sądami Pracy.

Na jakiej podstawie należy prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców?

Dla każdego zatrudnionego pracownika na stanowisku kierowcy, przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy co jest zgodne z Ustawą o czasie kierowców:
Według art. 25.1. wyżej wspomnianej ustawy należy prowadzić taką ewidencję w formie:
1) zapisów na wykresówkach;
2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub
5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1–4.

Tak więc zgodnie z Ustawą rozliczania czasu pracy kierowcy w firmie transportowej jest kluczowym elementem prowadzenia wszelkiej dokumentacji.

Oferta ewidencji czasu pracy kierowców obejmuje:

 • kopiowanie kart kierowców,
 • kopiowanie tachografów,
 • archiwizację danych z kart i wykresówek,
 • analizę czasu pracy zgodnie z wymogami Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Pracy,
 • ewidencję czasu pracy dla samozatrudnionych,
 • rozliczanie godzin nadliczbowych, dodatku za pracę w nocy, czasu dyżuru, postojów,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych wraz z ryczałtem za nocleg,
 • delegowanie raportów z naruszeniami,
 • rozliczanie płacy minimalnej
 • konsultacje w zakresie wyboru sposobu i okresu rozliczania
 • analizę istniejącej dokumentacji oraz ewentualne koncepcje zmiany,
 • możliwość stworzenia regulaminów pracy oraz wynagrodzenia,
 • raport czynności szczegółowych z samochodu i danych z karty kierowcy,
 • generację zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu,
 • kontrolę terminów,
 • pomoc podczas kontroli w firmach,
 • odwołania Viatoll,
 • odwołania od kar nałożonych przez organy kontrolne,

Pakiet mobilności

Pakiet Mobilności wprowadził rewolucję w świecie przewoźników, zmiany te dotknęły między innymi transport międzynarodowy.
Rozliczenie czasu pracy kierowców odbywa się na podstawie rodzaju wykonywanej trasy zagranicznej, która ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia kierowcy w przypadku przejazdów typu cross-trade i kabotaż. Do wynagrodzenia kierowcy nie zalicza się przewozu bilateralnego oraz tranzytu.

Rozliczenie czasu pracy kierowcy międzynarodowego ujmuje minimalne wynagrodzenie obowiązujące w kraju, w którym kierowca będzie wykonywał swoją pracę. Praca za granicą nie jest już traktowana jako wyjazd służbowy ( dieta) , a więc kierowcom nie przysługują dodatki z tytułu podróży służbowych (nieopodatkowane i nieoskładkowane diety i ryczałty za noclegi).

Nasza firma ma wszelakie narzędzia do prawidłowego naliczania kwot za wykonany przewóz. Jesteśmy od tego aby doradzić i zminimalizować koszty pracownicze!

p

Pamiętaj

że brak lub nieprawidłowe prowadzenie ewidencji grozi dotkliwymi sankcjami! Wszelakie kontrole mogą zakończyć się utratą licencji w firmie, utrata dobrej reputacji oraz karami pieniężnymi nawet do kilkadziesiąt tysięcy złotych podczas jednej kontroli. Dodatkowym atutem jest praca na programie z którego korzysta Państwowa Inspekcja Pracy jak i Inspekcja Transportu Drogowego! Nie zastanawiaj się dłużej! Skontaktuj się z nami, aby zminimalizować możliwość dostania jakichkolwiek kar! Do każdej firmy podchodzimy indywidualnie i jest ona objęta opieką wykwalifikowanej osoby!

Delegacje wraz z ryczałtami

Delegacje wraz z ryczałtami Kolejnym ważnym zagadnieniem z jakim zmaga się nasza firma jest rozliczanie podróży służbowych wraz z ryczałtami, przez wielu ten temat jest bardzo często omijany, gdyż uważają, że podróży służbowych nie należy rozliczać co mniejsza ryczałtów. Otóż to nic bardziej mylnego to leży w obowiązku pracodawcy! Nasza firma oferuje szeroki zakres w rozliczeniu delegacji krajowych jak i międzynarodowych. Oferujemy naszym klientom taki pakiet rozliczeniowy . Wszystkie wyliczenia opierają się na aktualnych przepisach prawa pracy jak i na dokumentach znajdujących się w przedsiębiorstwie. Rozliczenie owych podróży służbowych często stanowi problem dla księgowości, dlatego też nasza firma wychodzi naprzeciw temu problemowi. Delegacje są wyliczane na podstawie rzeczywistych odczytów z karty kierowcy, które analizujemy z dokumentacją otrzymaną od klienta. Stawki na których opierają się wyliczenia podróży służbowych są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Kontrole ITD. I PIP

Współpraca z naszą firmą posiada dodatkowe walory, które oszczędzają naszym klientom czas i nerwy. Korzystając z naszej obsługi mają Państwo pewność , że przy kontrolach Inspekcji Transportu Drogowego jak i Państwowej Inspekcji Pracy, służymy wszelką pomocą i reprezentujemy Państwa firmę. Doświadczenie , które zdobyliśmy przez lata pokazuję że skutecznie i sprawnie można przejść przez kontrolę powyższych Instytucji. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji, odpowiednich zaświadczeń oraz ewentualnie odwołania to nasze zadanie. Jesteśmy organem reprezentacyjnym co może być sporym ułatwieniem dla Państwa. Jesteśmy wsparciem w kwestiach ewidencyjnych oraz wiążących się z nią wątkami. Pomaganie przy kontrolach to nie tylko dostarczanie dokumentów do Państwa, to stały kontakt z Inspektorami, tłumaczenie im kwestii rozliczeń, naruszeń, odpowiadanie na pisma. Jesteśmy też Firmą zajmująca się prowadzeniem kursów okresowych, kwalifikacyjnych oraz prowadzimy szkolenia z zakresu BHP. Wszystkie wymienione kwestie podlegają kontrolą Inspekcyjnym, zatem, jeśli Państwo zdecydują się na pełen wachlarz usługowy w naszej Firmie, tak naprawdę możemy zająć się całym audytem u nas w siedzibie, żeby odciążyć naszych klientów z tego obowiązku. Podejmujemy się także, pokontrolnym dylematom , jak pisanie pism oraz dalsze kwestie postępowania jeżeli takowe występują.

Naruszenia kierowców

Przy kontrolach Inspekcji Transportu Drogowego w firmie, często zdarza się sytuacja, gdzie naruszenia kierowców „wypełniają” całą kwotę kary narzuconej na przedsiębiorcę, lub są to kary na drodze przy rutynowej kontroli kierowcy. Dlatego też tak ważne jest prowadzenie dokumentacji. W naszej firmie dowiesz się jakie naruszenia na karcie czy tez na tarczkach analogowych posiada kierowca, dzięki temu będzie można podjąć działania ubezpieczające Cię w razie kontroli. Kierowcę należy sprawdzać co 28 dni, ponieważ ustawa mówi o kontroli na drodze właśnie z takiego okresu, należy jednak pamiętać, że przy kontroli w Firmie naruszenia kierowcy obowiązują przez wybrany okres przez Inspektora, z możliwością cofnięcia się aż o 12 miesięcy. Jeśli dokumentacja w firmie jest prowadzona skrupulatnie, można często uniknąć kar. Należy sprawdzać naruszenia, czym też nasza firma się zajmuje oraz doradzić co w danych sytuacjach jest do naprawienia.

Mamy możliwość kopiowania kart kierowców w naszej siedzibie, wtedy na miejscu kierowca dowiaduje się czy są jakieś przewinienia o których nie wiedział i co dalej ma z nimi zrobić. Jest również możliwość przeslania plików, wtedy telefonicznie rozpatrujemy ewentualne przewinienia. Jesteśmy dla Państwa dostępni także przy kontrolach drogowych. Kiedy nie wiadomo jak postąpić, nasz telefon i doradca jest do waszej dyspozycji. W związku z nowym talifikatorem, kary za nie przestrzeganie ustawy o czasie kierowców są bardzo wysokie- zwłaszcza dla właścicieli firm, na których tak na prawdę spada trzykrotność kary kierowcy.

Pomoc prowadzeniu dokumentacji

Jesteśmy firmą, która dba o dobro naszych klientów, dlatego też w ramach współpracy, oferujemy doradztwo w zakresie dobrania jak najlepszych rozwiązań między naszymi klientami a ich pracownikami. Posiadamy bazę dokumentów pracowniczych, co znacznie oszczędza czas naszym usługobiorcą, nasze doradztwo polega na dobraniu jak najdogodniejszych dla przedsiębiorcy warunków zawarcia umowy, jak i dobrania stosownych ustawień pod warunki panujące w danej firmie a także pod Kontrole Inspekcji i innych Instytucji.

Seminaria doszkalające

Firma Danwoj jest przedsiębiorstwem, które organizuje szkolenia z zakresu czasu pracy nie tylko dla kierowców. Jesteśmy dostępni dla kadry pracowniczej po to, aby ułatwić zapoznanie się ze sporządzaną przez nas dokumentacją ewidencyjną. Z doświadczenia jakie posiadamy, wiemy, że działalność transportowa ma wiele kwestii trapiących naszych klientów, dlatego też jesteśmy po to aby je rozwiązać. Głównym celem takich szkoleń jest omówienie przepisów z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy wraz z podaniem jak najlepszych rozwiązań i wskazówek, które mają na celu ustalenie porządku pracy danej firmy. Uczestnik takiego kursu dowie się jak prawidłowo odczytywać ewidencje czasu pracy wraz z jej wszystkimi obowiązkowymi dodatkami jak i będzie miała kontrole nad naruszeniami kierowcy.

Dlaczego Ośrodek Danwoj?

Oprócz wieloletniego doświadczenia jakie posiadamy, to indywidualne podejście do klienta cechuje nas najbardziej. Każdą firmę traktujemy osobowo, wnikając w specyfikę pracy danego klienta. Każdy klient jest dla nas tak samo ważny, dlatego każde zlecenie jest dla nas priorytetowe. Jesteśmy po to by doradzić jak prowadzić ewidencję czasu pracy, najkorzystniej jak tylko można, nie naruszając przy tym obowiązujących norm. W czasie kontroli Inspekcyjnych jak i Instytucyjnych są Państwo zabezpieczeni właśnie dzięki odpowiedniemu doradztwu z naszej strony.

Indywidualne podejście to nie tylko ustalenie odpowiednich ustawień , to nie tylko wnikanie w charakterystykę firmy, to także dostosowanie oferty do Państwa potrzeb! Oferta cenowa jest ustalana tak, by każda ze stron była usatysfakcjonowana.

Dodatkowo, Wojciech Koralewski- właściciel firmy Dan woj jest biegłym sądowym, dzięki temu mamy informację z pierwszej ręki co do wyroków sądowych. Pomaga nam to w ustaleniu jak najlepszej „ścieżki” dla klientów, żeby oprócz zabezpieczenia ze strony kontroli byli też w pełni gotowi na roszczenia ze strony pracowników, którzy coraz częściej decydują się na wszczęcie postępowania sądowego.

Bądź jednym z naszych zadowolonych klientów i zgłoś się do naszej Firmy! Mamy nadzieję ,że poniższe informacje tylko przekonają Was do tego! Zapraszamy

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy na wszystkie pytania i dobierzemy odpowiednie szkolenie.

+48 663 164 338