Baza wiedzy

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje branżowe.

MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE – KLASA 2 GAZY

MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE – KLASA 2 GAZY

Aby transport materiałów niebezpiecznych ADR klasy 2 przebiegał prawidłowo należy przede wszystkim przestrzegać aktualnych zasad umieszczonych w instrukcjach, kodeksach czy ustawach dotyczących danej tematyki w zakresie przewozu gazów. Znajomość przepisów jest konieczna, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji zagrażających człowiekowi jak i środowisku.

czytaj dalej
CYSTERNA

CYSTERNA

Cysterna jest to zbiornik, który gromadzi i przechowuje ciecz a także inne materiały. Stanowi nieodzowny element przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującą umową ADR. Warto pamiętać, że do każdego z danych materiałów, który został dopuszczony do przewożenia w cysternie przypisany jest odpowiedni kod cysterny. Zbiorniki powinny być budowane zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami ustalonym przez …

czytaj dalej
ZAŚWIADCZENIE ADR

ZAŚWIADCZENIE ADR

ADR jest to znana dla każdego kto wykonuje przewóz, międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Zdecydowanie ilość kierowców posiadających uprawnienia do wykonywania przewozu materiałów niebezpiecznych wzrasta z każdym rokiem, przyczyną tego jest coraz bardziej rozwinięty transport w tym zakresie, a także wzrost świadomości przedsiębiorców jak i kierowców.

czytaj dalej
KLASA 7 – MATERIAŁY PROMIENIOTWÓRCZE

KLASA 7 – MATERIAŁY PROMIENIOTWÓRCZE

Materiał promieniotwórczy – jest to materiał zawierający izotopy promieniotwórcze. Te substancje zdecydowanie charakteryzują się wysokim ryzykiem. W związku z czym, przy transporcie zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. Przewóz takich substancji przez kierowców zawodowych, jest możliwy po ukończeniu kursu specjalistycznego w tym zakresie – wyłączeniem jest przypadek, gdy…

czytaj dalej
BHP w zawodzie kierowcy

BHP w zawodzie kierowcy

Obowiązkiem każdego pracodawcy, który zatrudnia co najmniej jedną osobę jest zapewnienie pracownikom odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarówno osoby nowo zatrudnione w zakładzie pracy jak również stali pracownicy przedsiębiorstwa mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniu z bezpieczeństwa i higieny pracy. Czas trwania takiego szkolenia różni się w zależności od …

czytaj dalej
Należności z tytułu podróży służbowych

Należności z tytułu podróży służbowych

W dzisiejszych czasach mamy wiele dostępnych materiałów zawierających informację dotyczącą należności z tytułu podróży służbowych jednak wielu kierowców wciąż nie jest świadomych jakie należności przysługują im z tytułu odbytych podróży służbowych na zlecenie swojego pracodawcy. W jaki sposób rozliczamy poszczególne składniki wynagrodzenia z tytułu delegacji oraz czym jest dieta i ryczałt za nocleg?

czytaj dalej
Zabezpieczenia przewożonych ładunków w transporcie samochodowym

Zabezpieczenia przewożonych ładunków w transporcie samochodowym

Najpowszechniejszym środkiem transportu już od wielu lat jest transport samochodowy. Spedycja najróżniejszego rodzaju towaru jest podstawą gospodarki handlowej i odbywa się zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. Przewożony ładunek powinien dotrzeć do miejsca docelowego w nienaruszonym stanie,…

czytaj dalej
JAK KLASYFIKUJE SIĘ MATERIAŁY WYBUCHOWE

JAK KLASYFIKUJE SIĘ MATERIAŁY WYBUCHOWE

Transport towarów niebezpiecznych jest dość „popularny”, codziennie setki kierowców przemierzają polskie drogi przewożąc te substancje, które mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i otaczającego nas środowiska. Właśnie dla tych materiałów zastosowano klasyfikację i wszelkie środki ostrożności. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje przewóz towarów niebezpiecznych w Polsce jest…

czytaj dalej
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Aby przewóz przebiegał prawidłowo należy definitywnie i rygorystycznie przestrzegać zasad umieszczonych w instrukcjach, kodeksach czy ustawach dotyczących danej tematyki. Towary niebezpieczne mogą zostać wydane do przewozu jedynie kierowcy o ustalonej tożsamości. W związku z tym każdy członek załogi danego pojazdu zobowiązany jest do…

czytaj dalej
Czas pracy kierowców a procesy sądowe

Czas pracy kierowców a procesy sądowe

Na przestrzeni ostatniej dekady można zaobserwować znaczny wzrost napływających pozwów do Sądu Pracy, które składają zawodowi kierowcy zatrudnieni zarówno w stosunkowo małych jak i dużych przedsiębiorstwach. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przeważającej większości przypadków długotrwały proces kończy się wyrokiem sprzyjającym stronie…

czytaj dalej
Brakuje prawie 100 tysięcy kierowców!

Brakuje prawie 100 tysięcy kierowców!

Ostatnio pisaliśmy o brakach w kadrze kierowców na Holenderskich drogach, okazuje się jednak, że cała Europa cierpi na brak wykwalifikowanych kierowców. Przeciętny kierowca zawodowy zarabia średnio 5030 zł netto. Czy to zadawalająca wypłata w zamian za tak ciężką pracę ? Zdanie są podzielone ale znacząca ilość twierdzi jednak, że to zdecydowanie za mało…

czytaj dalej
Jak dbać o reputację w branży transportowej?

Jak dbać o reputację w branży transportowej?

Jak dbać o reputację w branży transportowej?Dobra reputacja to ważna część podczas wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Możemy przyjąć, że jest jednym z wymagań do spełnienia przez przedsiębiorcę transportowego lub zarządzającego transportem. Jest potwierdzeniem...

czytaj dalej
Co to są szkolenia okresowe?

Co to są szkolenia okresowe?

Co to są szkolenia okresowe? Szkolenie okresowe dla kierowców Szkolenia okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Kurs przeznaczony jest dla kierowców przedłużających uprawnienia do...

czytaj dalej
Czym są żurawie?

Czym są żurawie?

ŻurawieCo to jest żuraw ?  Według definicji zawartej w normie PN-EN 12999 żuraw jest dźwignicą, której część, tzw. Ustrój nośny może wykonywać ruchy robocze w płaszczyźnie pionowej oraz w płaszczyźnie poziomej. Ruchy w płaszczyźnie pionowej to podnoszenie i...

czytaj dalej
Czym jest ADR?

Czym jest ADR?

ADR to międzynarodowa konwencja, która dotyczy drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Umowa ta została sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. i początkowo na decyzje o podpisaniu zdecydowało się tylko 9 państw. Do 2018 roku, dzięki postępowi…

czytaj dalej
Nowe rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii

Nowe rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii

Dnia 30 maja 2019 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii, w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych…

czytaj dalej
Czym zajmuje się UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego

Czym zajmuje się UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego

UDT czyli Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją państwową działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Opiera się ona o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. UDT jest kontynuacją ponad 100 letniej tradycji dotyczącej polskiego dozoru technicznego…

czytaj dalej