Baza wiedzy

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje branżowe.

Czas pracy kierowców a procesy sądowe

Czas pracy kierowców a procesy sądowe

Czas pracy kierowców a procesy sądowe.Na przestrzeni ostatniej dekady można zaobserwować znaczny wzrost napływających pozwów do Sądu Pracy, które składają zawodowi kierowcy zatrudnieni zarówno w stosunkowo małych jak i dużych przedsiębiorstwach. Warto w tym miejscu...

czytaj dalej
Brakuje prawie 100 tysięcy kierowców!

Brakuje prawie 100 tysięcy kierowców!

Ostatnio pisaliśmy o brakach w kadrze kierowców na Holenderskich drogach, okazuje się jednak, że cała Europa cierpi na brak wykwalifikowanych kierowców. Przeciętny kierowca zawodowy zarabia średnio 5030 zł netto. Czy to zadawalająca wypłata w zamian za tak ciężką pracę ? Zdanie są podzielone ale znacząca ilość twierdzi jednak, że to zdecydowanie za mało.

czytaj dalej
Jak dbać o reputację w branży transportowej?

Jak dbać o reputację w branży transportowej?

Jak dbać o reputację w branży transportowej?Dobra reputacja to ważna część podczas wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Możemy przyjąć, że jest jednym z wymagań do spełnienia przez przedsiębiorcę transportowego lub zarządzającego transportem. Jest potwierdzeniem...

czytaj dalej
Co to są szkolenia okresowe?

Co to są szkolenia okresowe?

Co to są szkolenia okresowe? Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Szkolenia okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Kurs przygotowany został dla...

czytaj dalej
Czym są żurawie?

Czym są żurawie?

ŻurawieCo to jest żuraw ?  Według definicji zawartej w normie PN-EN 12999 żuraw jest dźwignicą, której część, tzw. Ustrój nośny może wykonywać ruchy robocze w płaszczyźnie pionowej oraz w płaszczyźnie poziomej. Ruchy w płaszczyźnie pionowej to podnoszenie i...

czytaj dalej
Czym jest ADR?

Czym jest ADR?

ADR to międzynarodowa konwencja, która dotyczy drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Umowa ta została sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. i początkowo na decyzje o podpisaniu zdecydowało się tylko 9 państw. Do 2018 roku, dzięki postępowi…

czytaj dalej
Nowe rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii

Nowe rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii

Dnia 30 maja 2019 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii, w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych…

czytaj dalej
Czym zajmuje się UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego

Czym zajmuje się UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego

UDT czyli Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją państwową działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Opiera się ona o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. UDT jest kontynuacją ponad 100 letniej tradycji dotyczącej polskiego dozoru technicznego…

czytaj dalej