CYSTERNA

Cysterna jest to zbiornik, który gromadzi i przechowuje ciecz a także inne materiały. Stanowi nieodzowny element przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującą umową ADR. Warto pamiętać, że do każdego z danych materiałów, który został dopuszczony do przewożenia w cysternie przypisany jest odpowiedni kod cysterny. Zbiorniki powinny być budowane zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami ustalonymi przez właściwą władzę. Ich wytrzymałość powinna gwarantować przede wszystkich bezpieczny przewóz, który nie zagraża kierowcy, osobom znajdującym się w pobliżu, a także środowisku. 

ZNACZENIE KODU CYSTERNY:

pierwszy człon to przeznaczenie oraz typ budowy cysterny, 

drugi człon oznacza ciśnienie obliczeniowe,

trzeci człon to informacja o otworach,

czwarty człon to informacja o urządzeniach zabezpieczających, zaworach.

WYPOSAŻENIE KONSTRUKCYJNE I OBSŁUGOWE CYSTERNY:

– wewnętrzne i zewnętrzne wzmocnienia, 

– elementy zabezpieczające zbiornik, 

– zamocowania, 

– zawory, 

– urządzenia służące do napełniania i rozładowywania,

– przyrządy pomiarowe, 

– dozowniki dodatków, 

– urządzenia służące do zabezpieczenia, izolacji. 

PODZIAŁ CYSTERN:

Podział ze względu na przeznaczenie cysterny:

 1. Do gazów klasy 2 ADR 
 2. Do cieczy klas 1, 3 – 9 ADR 
 3. Do pozostałych materiałów stałych klas 1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8, 9.

Podział cystern ze względu na kształt:

 1. Przekrój cylindryczny,
 2. Przekrój kufrowy,
 3. Przekrój eliptyczny.

Podział cystern ze względu na budowę:

 1. Cysterna jednokomorowa – w transporcie wykorzystywana do przewozu jednego produktu. W tym typie cystern, zastosowanie mają falochrony. Zgodnie z ADR są wymagane przy minimalnej pojemność komory, którą uznano za wymagającą stosowania falochronów i określono ją na 7 500 litrów. W przypadku gdy komora ma większą pojemność, a nie zostały w niej zamontowane falochrony to w celu zapewnienia stabilności w transporcie napełnia się ją do 20% lub powyżej 80%, tak aby komora była prawie pusta lub prawie pełna. 
 2. Cysterna wielokomorowa – w transporcie jest wykorzystywana do przewozu różnych substancji. Poszczególne komory mogą także zostać przedzielone falochronami.  Podczas przewozu ważne jest stosowanie się do obowiązujących ograniczeń w zakresie ładowania razem zgodnie z umową ADR. Zawory w tym typie cysterny nie są połączone kolektorem, czyli przewodem lub kanałem zbiorczym dla przepływu.
 3. Cysterna wielokomorowa z kolektorem – pozwala na przewóz jednorodnych towarów, przykładowo mogą być to paliwa. Połączenie poszczególnych komór wspólnym kolektorem zapewnia nam nieograniczone dozowanie ilości wydawanego produktu.

Podział cystern ze względu na możliwość przemieszczania: 

 1. Cysterna stała – bez możliwości ściągnięcia zbiornika, przymocowana na stałe. Pojazd jest przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu cieczy, gazów, materiałów sproszkowanych lub granulowanych. 
 2. Pojazd bateria – pojazd zawierający elementy połączone ze sobą wspólnym kolektorem i przymocowane na stale do danego pojazdu. 
 3. Cysterna przenośna – o pojemności większej niż 450 litrów. Można ściągać ją z pojazdu w stanie napełnionym.
 4. Cysterna odejmowalna – o pojemności większej niż 450 litrów, jej przenoszenie odbywa się zazwyczaj w stanie opróżnionym.
 5. MEGC – dana jednostka składająca się z elementów połączonych ze sobą kolektorem i zamocowanych w ramie, o pojemności większej niż 450 litrów. 

Podział ze względu na funkcje specjalne:

 1. Memu – jednostka lub pojazd, służące przede wszystkim do wytwarzania materiałów wybuchowych z towarów niebezpiecznych. Posiada w sobie specjalne przedziały ładunkowe na materiały i przedmioty wybuchowe w sztukach przesyłki.  
 2. Cysterna do przewozu odpadów napełniana podciśnieniowo – używana głownie do przewozu odpadów niebezpiecznych.

Sprawdź nasze szkolenia ADR

W DANWOJ oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów ADR w bardzo przystępnych cenach.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

14 + 10 =