Kiedy grozi nam mandat za używanie klaksonu?

Każdy samochód osobowy, samochód ciężarowy, czy autobus posiada sygnał dźwiękowy zwany inaczej „klaksonem”. Jego przeznaczenie jest określone prawnie lecz w dzisiejszych czasach kierowcy nadużywają klaksonu w sytuacjach w ich mniemaniu odpowiednich. Niewłaściwe użytkowanie sygnału dźwiękowego może przyczynić się do powstania zagrożenia. W jakich momentach więc należy używać klaksonu, kiedy nadużywamy jego użytkowania oraz w jakich sytuacjach grozi nam mandat za jego użycie?

Kierujący pojazdami już w trakcie przystąpienia do nauki prowadzenia pojazdu zostają wdrożeni w zasady używania sygnałów dźwiękowych, które określa artykuł 29 ustawy Prawo o ruchu drogowym: 

Art. 29. 1. Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego, w razie gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.

  1. Zabrania się:

1) nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego;

2) używania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem;…”. 

Powyższy artykuł nie jest obszerny jednak kierowcy mimo tego nie pamiętają jego treści bądź też nie chcą się do niej stosować. Kierowcy notorycznie popełniają wykroczenie drogowe w momencie upominania i ponaglania klaksonem innych kierowców w terenie zabudowanym. Częstym zachowaniem kierowców jest również używanie sygnału dźwiękowego celem poinformowania o przybyciu na konkretne miejsce, czy w celu zwrócenia uwagi przechodnia, którego znają. Nadmierne używanie klaksonu w obszarze zabudowanym naraża jego mieszkańców na dodatkowy hałas co z pewnością nie jest dla nich korzystne. Należy pamiętać, że sygnał dźwiękowy samochodu z reguły kojarzy się innym kierowcom z niebezpieczeństwem, zagrożeniem i używanie go w niewłaściwych okolicznościach może wprowadzić innego kierowcę w błąd. Niewłaściwe korzystanie z klaksonu samochodowego może skutkować mandatem, dla którego taryfikator mandatów przewiduje mandat w wysokości 100 zł. Czy warto zatem nadużywać sygnału dźwiękowego i narażać się na koszty? 

Użycie sygnału dźwiękowego samochodu jest wskazane w sytuacji zagrożenia takiego jak np. pojazd włączający się do ruchu drogowego, który nie zauważył innego samochodu poruszającego się już po drodze. W takiej sytuacji może dojść do zderzenia się pojazdów i kierowca pojazdu uczestniczącego już w ruchu drogowym powinien ostrzec samochód włączający się do ruchu drogowego krótkim sygnałem dźwiękowym. Użycie sygnału dźwiękowego jest również wskazane w sytuacji kiedy panuje gęsta mgła i musimy ominąć jakiś obiekt znajdujący się na drodze. W takiej sytuacji używamy krótkiego sygnału dźwiękowego w celu ostrzeżenia innego kierowcy o naszym działaniu oraz jego przyczynie. W ten sposób inny kierowca zachowa szczególną czujność co zmniejszy ryzyko wystąpienia zagrożenia na drodze. 

Pamiętaj kierowco, że sygnał dźwiękowy ma głównie za zadanie ostrzegać innych kierowców ruchu drogowego przed potencjalnym zagrożeniem a jego nadużycie jest karane mandatem. Zastanów się zatem, czy korzystasz z klaksonu w sposób poprawny i nie wprowadzasz innych kierowców w błąd. 

Sprawdź nasze szkolenia ADR

W DANWOJ oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów ADR w bardzo przystępnych cenach.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

14 + 9 =