OPAKOWANIA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Materiały niebezpieczne w celu przewożenia muszą być odpowiednio spakowane według wymogów umowy ADR i obowiązujących nas przepisów prawnych, określone są m.in. typy opakowań, oznakowanie. Ma to wpływ na bezpieczne transportowanie towaru a także na wszystko co związane z tym transportem czyli załadunek i rozładunek. Te aspekty są niezwykle ważne aby zachować bezpieczeństwo, chronić swoje zdrowie i życie a także otaczających nas osób i środowiska. Towary niebezpieczne zdecydowanie powinny być pakowane w opakowania dobrej jakości, tak aby były wytrzymałe przede wszystkim na wstrząsy i przemieszczanie. Opakowanie musi nam także zagwarantować, aby podczas przemieszczania nie nastąpił żaden ubytek materiału, w związku z czym powinno być zamykane zgodnie z instrukcją producenta. Warto pamiętać że zapakowana substancja powinna w swoim opakowaniu być odporna na zmiany temperatury, wilgotność, ciśnienie. 

Kody alfanumeryczne instrukcji pakowania:

P – opakowania i naczynia,

R – opakowania metalowe lekkie,

IBC – duże pojemniki do przewozu luzem,

LP- duże opakowania,

PR – naczynia ciśnieniowe,

Rodzaje opakowań

Sztuka przesyłki to końcowy produkt pakowania, który zostaje załadowany na pojazd i przeznaczony do transportu. Tego określenia nie stosujemy przy materiałach promieniotwórczych, a także towarach przewożonych luzem i w cysternach. 

Poniżej przedstawiamy podstawowe typy opakowań:

Opakowania zewnętrzne – są to zewnętrzne zabezpieczenia opakowania złożonego lub kombinowanego, wraz z materiałami chłonnymi i innymi materiałami do utrzymania i ochrony naczyń lub opakowań wewnętrznych.

Opakowania wewnętrzne – przy tym opakowaniu konieczne jest także zastosowanie opakowania zewnętrznego, aby prawidłowo zabezpieczyć towar. 

Opakowanie kombinowane – ten typ opakowania składa się z jednego lub z kilku opakowań wewnętrznych umieszczonych w opakowaniu zewnętrznym. 

Opakowania złożone –  oznaczają opakowanie z naczynia wewnętrznego np. szklanego oraz z opakowania zewnętrznego wykonanego np. z metalu, drewna, które raz złączone ze sobą pozostaje nierozłączne.

Opakowanie awaryjne, czyli specjalne –  ten rodzaj przeznaczony jest do przewozu uszkodzonych sztuk przesyłki lub towarów niebezpiecznych które przykładowo uległy wycieku.

Instrukcje opakowań

Dla poszczególnych towarów przeznaczonych do pakowania przyporządkowane są instrukcje pakowania. Wskazuje ona dopuszczone opakowanie pojedyncze lub kombinowane. Dodatkowo do opakowań kombinowanych wskazano dopuszczalne opakowania zewnętrzne, wewnętrzne, a także maksymalną ilość materiału. W związku z czym dany materiał musi być zapakowany według obowiązujących go wymogów. 

Badanie opakowań

Każdy z typów opakowań powinien przejść proces certyfikacji, oczywiście uzyskując wynik pozytywny. Szczególnie opakowanie do materiałów niebezpiecznych powinno być zbadane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi procedurami, potwierdzeniem tego jest nadanie właściwego kodu na opakowanie. Takie badanie daje nam gwarancję, że nasz materiał podczas podróży nie zostanie uszkodzony lub gwarantuje nam że zachowaliśmy jak najwyższy stopień ostrożności. Przede wszystkim sprawdzana jest wytrzymałość chemiczna, a także próby mechaniczne. 

ADR dzieli opakowania także na:

 1. O pojemności do 450l / 400kg netto np. bębny, skrzynie
 2. Metalowe lekkie o pojemności do 40l / 50kg netto
 3. Duże o pojemności powyżej 450l/400kg netto, lecz nie większej niż 3000l
 4. Naczynia ciśnieniowe (inne niż klasa 2)
 5. Duże pojemniki do przewożenia luzem o pojemności powyżej 450l / 400kg netto, lecz nie większej niż 3000l. 

Kod opakowania

Kod, który określa typ opakowania składa się z:

 1. Cyfra arabska – wskazuje ona rodzaj opakowania,
 2. Duża litera łacińska – rodzaj użytego materiału do wykonania,
 3. Cyfra arabska – kategoria opakowania w jego rodzaju,
 4. Grupa opakowań I, II, III – oznaczona odpowiednio X, Y, Z,

Po kodzie występują także dodatkowe oznaczenia, przykładowo:

 1. T – opakowanie awaryjne,
 2. V – opakowanie specjalne,
 3. W – opakowanie wykonane z pewnymi odstępstwami,

Oznaczenia literowe

 1. A – stal
 2. B – aluminium
 3. C – drewno
 4. D – sklejka
 5. F – materiał drewnopochodny
 6. G – tektura
 7. H – tworzywa sztuczne 
 8. L – włókno
 9. M – papier wielowarstwowy
 10. N – metal
 11. P- szkło, porcelana

Sprawdź nasze szkolenia ADR

W DANWOJ oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów ADR w bardzo przystępnych cenach.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

10 + 15 =