POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY A BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM

Po przerwie wakacyjnej, wraz z wrześniem uczniowie powracają do szkół, w związku z tym pojawia się na ich drodze wiele zagrożeń. Jak wiadomo przy szkołach podstawowych, średnich czy przedszkolach zawsze znajduje się droga po której poruszają się pojazdy, od mniejszych aut po ciężarowe. Młodsze dzieci są oczywiście odprowadzone przez dorosłą osobę, ale co jeśli akurat mama się śpieszy i nie odprowadzi dziecka do samych drzwi? Co jeśli dziecko pobiegnie za matką która znajduje się poza terenem szkoły? Małe dziecko nie zawsze może sobie zdawać sprawę z tego, iż zza rogu może wyjechać rozpędzone auto. Sprawa nie dotyczy jedynie tych najmłodszych. Starsze dzieci również mogą nieświadomie wejść na drogę, lub poruszać się poboczem nie zachowując ostrożności. Na początku roku szkolnego, rozpoczynając nowe tematy lekcyjne i spełniając podstawę programową nie wolno zapomnieć o edukacji uczniów w zakresie bezpieczeństwa drogowego, gdzie należy zwrócić uwagę na zagrożenia uczestników ruchu.  Właśnie edukacja jest elementem, który kształtuje odpowiednie postawy człowieka, aby w przyszłości wypracowane nawyki można było wykorzystać jako kierujący pojazdami. Dużą rolę  nie odgrywa tu jedynie szkoła, ale też rodzice. Ważne jest, aby każdy rodzic pokazywał najmłodszym jak właściwie postępować i wraz z dzieckiem przemierzał drogę do szkoły. W tym czasie osoba dorosła powinna komentować odpowiednie zachowania, a także wskazywać obowiązujące przepisy i zasady związane z ruchem drogowym. Niestety, ostrożność kierowcy nie wystarczy, gdy dziecko m.in. nie będzie pamiętało o zachowaniu odpowiedniej odległości od jezdni lub gdy będzie przechodziło w miejscach do tego niewyznaczonych. 

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY DLA NAJMŁODSZYCH

Warto przypomnieć co mówi nam ustawa (Prawo o ruchu drogowym) z dnia 20 czerwca 1997r. art.43 – 1. „Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat(…)”. Niestety wielu rodziców zapomina o tym obowiązującym nas przepisie, w związku z czym możemy zauważyć małe dzieci wędrujące do szkoły, które spotykają się z kilkudziesięcioma autami przejeżdżającymi obok nich. 

Należy zaznaczyć, iż Kodeks wykroczeń, mówi nam że „ ten kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany”.

 ZAGROŻENIE ZE STRONY KIEROWCÓW

Transport drogowy niesie za sobą wiele pozytywnych aspektów, a tym samym wiele zagrożeń. Negatywne skutki poruszania się po drogach doświadczane są przez kierowców, pieszych i innych uczestników ruchu drogowego. Bezpieczeństwo uczestnika ruchu zależy od wielu czynników, m.in.: zachowanie kierowcy i pieszego, widzialność, oświetlenie dróg, prędkość pojazdu. Warto zwrócić uwagę na stronę kierowcy w tej sytuacji. Muszą się oni liczyć z tym, iż brak wiedzy i doświadczenia u młodszych skutkuje opóźnioną reakcją oraz brakiem odpowiedniego zachowania. Kierowcy nie zawsze sobie zdają sprawę z tego, że 10 km/h więcej, tym razem może komuś odebrać życie. Kierowcy – aut osobowych, jak i Ci zawodowi poruszający się ciężarówkami czy autobusami powinni zachować ostrożność przy szkołach. Dorosły człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego jak może zachować się uczeń, czy nawet grupa uczniów. Wypadki z pojazdami ciężarowymi są niewątpliwie i najbardziej tragiczne w skutkach. Przyczyn wypadków jest wiele, kierowcy często są zmęczeni przez przekroczenie czasu pracy, spędzając wiele godzin za kierownicą tracą koncentrację i osłabia się zdolność postrzegania innych uczestników ruchu. Do tego warto wspomnieć o  nieprzestrzeganiu przepisów i o złym stanie pojazdu. Kierowcy często także są bardzo nieświadomi reakcji dzieci i uczestników ruchu. Każda osoba pod wpływem zagrożenia reaguje zupełnie inaczej, kierują nimi zupełnie inne emocje. Osoba, która z brakiem ostrożności porusza się w okolicach jezdni oraz nie przestrzega obowiązujących zasad sprowadza na siebie dużo zagrożeń. Auta ciężarowe zdecydowanie nie możemy porównać do aut osobowych, trudniej jest wykonywać jakiekolwiek manewry i hamowanie w celu uniknięcia tragicznego wypadku. 

 PODSTAWOWE ZASADY PIESZEGO W WIEKU SZKOLNYM:

– korzystanie z chodnika i drogi dla pieszych lub dróg do tego wyznaczonych,

– zadbanie o widoczność na drodze (elementy odblaskowe),

– przestrzeganie sygnalizacji świetlnej,

– przekraczanie drogi w miejscach tylko i wyłącznie do tego wyznaczonych,

– nauka zasad i praw poruszania się po drogach,

– wyznaczanie (przez rodziców)znanej, codziennej i bezpiecznej trasy dla dziecka, 

– zakaz jakichkolwiek zabaw na poboczu, 

PODSTAWOWE ZASADY KIEROWCY:

– zachowanie ostrożności w pobliżu szkół i boisk,

– znajomość obowiązujących przepisów prawnych, 

– ograniczone zaufanie w stosunku do uczestników ruchu – zwłaszcza tych najmłodszych, 

– znajomość stanu swojego pojazdu, 

– nie przekraczanie czasu pracy, 

– unikanie działań stwarzających niebezpieczeństwo,

– przepuszczanie pieszych na miejscach do tego wyznaczonych.

Podsumowując temat, warto wspomnieć o statystykach, które ukazują nam w liczbach spowodowane wypadki drogowe. Przykładowo w 2018 roku piesi spowodowali 2.119 wypadków, a w nich śmierć poniosło 348 osób, natomiast obrażenia 1.814 osób. Według ogólnodostępnej statystyki możemy sprawdzić wypadki dzieci w wieku od 0 do 14 lat, takich zdarzeń miało miejsce 2.680, w związku z czym 57 dzieci uległo śmierci, a 2.958 doznało obrażeń. Natomiast młodzież w wieku      15-17 lat uległa 1.516 wypadków, zginęło w nich aż 64 młode osoby, a 1.524 zostały ranne. 

Niewątpliwe we wrześniu, który jest czasem wielkiego powrotu do szkoły kierowcy zawodowi powinni być bardziej ostrożni. Wraz z powrotem do nauki pojawia się zwiększony ruch w miastach, w godzinach gdy dzieci kończą lekcję ruch pieszych niewątpliwie także się zwiększa – dzieci przechodzą przez ulice, wybiegają ze szkoły śpiesząc się do domu. Należy tu pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania. Polega to na założeniu, iż inny uczestnik ruchu może się zachować inaczej, nie zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującym nas prawem i zasadami. Nagminnie zdarzają się sytuacje gdzie dzieci bawią się przy drodze. W takich okolicznościach powinno zadziałać właśnie nasze ograniczone zaufanie do innych, należałoby oczywiście zmniejszyć prędkość i obserwować całą sytuację, aby nie spowodować wypadku. Niewątpliwie czy to najmłodszy uczestnik ruchu czy ten doświadczony, każdy powinien zachowywać bezpieczeństwo i dbać o to aby nie spowodować wypadku, który niestety może być tragiczny w skutkach nie tylko dla nas samych ale dla osób będących w pobliżu. 

Sprawdź nasze szkolenia dla kierowców

W DANWOJ oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów ADR w bardzo przystępnych cenach.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

10 + 10 =