Szkolenie okresowe a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie okresowe, a także kurs kwalifikacji wstępnej jest znany każdemu kierowcy, ze względu na to że są nieuniknione. Przez wyżej wskazane szkolenia musi przejść każdy kierowca, aby wykonywać legalnie i zawodowo przewóz. Szkolenie jest to uzależnione od daty uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C lub D.

SZKOLENIE OKRESOWE

Według obowiązujących i aktualnych przepisów prawnych każdy kierowca zawodowy ma obowiązek odbycia co 5 lat szkolenia okresowego, oczywiście jeśli chce on przedłużyć swoje uprawnienia do wykonywania zawodu. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, które mają na celu uaktualnić i odświeżyć wiedzę w zakresie obowiązujących zasad. Kierowca do ukończenia szkolenia ma obowiązek powtórzyć także badania lekarskie i psychologiczne, celem uzyskania zdolności do pracy. Szkolenie jest przeprowadzane w wymiarze 35 godzin. Program szkoleniowy jest podzielony na 5 modułów. Przykładowa tematyka szkolenia: stosowanie przepisów, czas pracy, odpowiedzialność kierowcy, logistyka, ruch drogowy, tachografy, definicje w transporcie, bezpieczeństwo ruchu drogowego. To jedynie kilka z zagadnień poruszanych podczas szkolenia. Po ukończeniu kursu i okazania się pozytywnymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi, kursant  otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie okresowe jest przeznaczone dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy w określonym poniżej terminie :

  • kat. C, C+E, C1, C1+E przed 10 września 2009 r.
  • kat. D, D+E, D1, D1+E przed 10 września 2008 r.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kategorii C lub D jest szkoleniem dla osób które rozpoczynają swoją przygodę z transportem i chcą podjąć pracę w tym kierunku. Aby przystąpić do szkolenia, trzeba okazać badania lekarskie i psychologiczne zezwalające na pracę w danym zawodzie. Szkolenie obejmuje 140 godzin zajęć, na które składają się zajęcia teoretyczne w wymiarze 130 godzin oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 10 godzin.  Po ukończeniu całości kursu można przystąpić do egzaminu państwowego w terminie wyznaczonym przez Urząd Wojewódzki, po zdanym egzaminie kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Przykładowa tematyka szkolenia: poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, przepisy prawne, tachografy, zagrożenia wypadkami na drodze, zapobieganie przestępstwom, zagrożenia fizyczne, predyspozycje i zdrowie kierowcy, wyposażenie pojazdu, umiejętność załadowania pojazdu, mocowania, jazda w warunkach specjalnych, transport i zezwolenia międzynarodowe, odpowiedzialność za naruszenia, rynek transportowy. To również jedynie kilka z zagadnień poruszanych podczas szkolenia.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dotyczy osób, które uzyskały prawo jazdy:

  • C, C+E, C1, C1+E – po 10 września 2009 roku, dodatkowo kursant ma ukończone 21 lat,
  • D, D+E, D1, D1+E – po 10 września 2008 roku, dodatkowo kursant ma ukończone 24 lat.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Jaka jest różnica między kwalifikacją wstępną a kwalifikacja wstępną przyspieszoną?  Przede wszystkim jest to wiek kursanta, poniżej został wskazany przedział wiekowy zgodnie z zakresem szkolenia. Kolejną różnicą jest program zajęć, kwalifikację wstępną należy ukończyć w wymiarze 280 godzin. 

Aby przystąpić do szkolenia, trzeba okazać badania lekarskie i psychologiczne z brakiem przeciwskazań do wykonywania zawodu. Po ukończeniu całości kursu można przystąpić do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie przez Urząd Wojewódzki, po zdanym egzaminie kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Kurs kwalifikacji wstępnej dotyczy osób, które uzyskały prawo jazdy:

  •   C, C+E, C1, C1+E –  po 10 września 2009 roku , dodatkowo kursant ma ukończone 18 lat ale nie ma ukończonych 21 lat, 
  • D, D+E, D1, D1+E –po 10 września 2008 roku, dodatkowo kursant ma ukończone 18 lat ale nie ma ukończonych 24 lat.

Sprawdź nasze szkolenia ADR

W DANWOJ oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów ADR w bardzo przystępnych cenach.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

1 + 3 =