Wpisy manualne a kary dla kierowców zawodowych

Kraj rozpoczęcia, kraj zakończenia – symbol państwa – zgodnie z nowym taryfikatorem obowiązującym od 3 września 2018r. Kierowcy będą karani mandatami karnymi za brak wpisu dotyczącego miejsca rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  

Czy wpis w tachografie kraju rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy jest obowiązkowy?

Przykładowo, gdy kierowca rozpoczyna pracę musi np. o godzinie 10:53 danego dnia wprowadzić ręcznie w tachografie kraj rozpoczęcia i mogą to być przykładowo Niemcy. Później o godzinie 20:02 musi wpisać kraj zakończenia Polskę, jeśli tam kończy pracę. Powyższy przykład ma również zastosowanie do przewozów krajowych. Kierowca musi zaznaczyć kraj rozpoczęcia i zakończenia niezależnie, czy są to dwa różne kraje, czy też jest to ten sam kraj.

Art. 34 ust. 7 wprowadza również dla krajów członkowskich możliwość ustalenia obowiązku wpisywania regionu danego kraju. W Polsce nie ma takiego obowiązku, by wprowadzać np. Województwo Małopolskie, czy Śląskie.

Rozporządzenie 165/2014 ustanawia wyjątek od obowiązku wpisywania kraju. Nie podlega obowiązkowi wpisywania kraju rozpoczęcia wedle art. 34 ust 7 w związku z art. 8 rozpoczęcie i zakończenie wykonywania pracy w danym dniu, jeśli kierowca prowadzi pojazd z zamontowanym urządzeniem lokalizacyjnym wyposażonym w nadajnik GPS, czyli tzw. „inteligentnym tachografem”, gdyż taki tachograf sam podaje automatycznie lokalizację.

 

 

(obrazek źródło – www.truckeronroad.com)

 

Jak prawidłowo dokonać wpisu?

Wszystkie autobusy i pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, wykorzystywane do przewozów drogowych muszą być wyposażone w tachograf cyfrowy. Jest to urządzenie, które rejestruje różne parametry – w tym przede wszystkim aktywność kierowcy (czas pracy, odpoczynek). Tachograf cyfrowy rejestruje większość danych automatycznie, jednak są pewne wyjątki, o których musi pamiętać każdy zawodowy kierowca. Do tych wyjątków należy wpis państwa, w którym kierowca rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy (dotyczy to także rozpoczęcia i zakończenia odpoczynku tygodniowego). Na tachografie należy zatem samodzielnie wpisać kod państwa lub wyszukać go z listy państw (np. PL, D, F, CZ). Obowiązek wprowadzenia w tachografie cyfrowym symboli państw rozpoczęcia i zakończenia jazdy wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 art. 34, ust.7.

 

Kierowca może dokonać takiego wpisu podczas wkładania i wyjmowania karty kierowcy z tachografu cyfrowego, a także manualnie, kiedy karta jest już  w tachografie cyfrowym. W tym drugim przypadku kierowca musi jednak uważać aby nie spowodować naruszenia. Jeśli kierowca nie dokona wpisu we właściwym czasie (podczas trwania pauzy), tachograf naliczy zbyt krótki odpoczynek dzienny.  Zatem bardzo ważne jest aby rozpoczęcie pracy wprowadzić zaraz przed ruszeniem, a jej zakończenie zaraz po zatrzymaniu pojazdu. Jeśli kierowca nie zrobi wpisu zakończenia na koniec dnia, powinien zaczekać aż minie cała pauza i dokonać zakończenia przed ruszeniem następnego dnia (należy odczekać pauzę, zrobić  zakończenie, zrobić rozpoczęcie i dopiero ruszyć w trasę). Warto też pamiętać, że nie da się później uzupełnić wpisów kraju rozpoczęcia i zakończenia dziennego czasu pracy kierowcy żadnym zaświadczeniem ani wydrukiem. Obowiązku tego nie można zatem ignorować.

 

(obrazek źródło – www.truckeronroad.com)

Jakie kary grożą za niewykonanie wpisu kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu?

Załącznik nr 1 do Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. reguluje w pkt 7.12 karę za okazanie podczas kontroli wykresówki, wydruku z tachografu lub karty kierowcy, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy lub symbolu państwa miejsca rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu pracy, w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni – za każdy dzień. Kara za każdy dzień wynosi 100 zł. Maksymalna kara dla kierowcy wynosi, wedle art. 92 Ustawy o transporcie drogowym 2000 zł. Oprócz tego to naruszenie jest Bardzo Poważnym Naruszeniem, wedle rozporządzenia Komisji Europejskiej 2016/403 rejestrowanym w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego, a już za średnio 2 Bardzo Poważne Naruszenia na kierowcę na rok można utracić wypisy z licencji na 3 miesiące. W przypadku średnio 3 BPN na kierowcę na rok wszczynana jest procedura ws. Utraty dobrej reputacji dla przewoźnika.

pkt. 7.12. Okazanie podczas kontroli wykresówki, wydruku z tachografu lub karty kierowcy, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy lub symbolu państwa miejsca rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu pracy, w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni – za każdy dzień 100 zł.

 

Sprawdź nasze szkolenia ADR

W DANWOJ oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów ADR w bardzo przystępnych cenach.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

14 + 3 =