ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Aby przewóz przebiegał prawidłowo należy definitywnie i rygorystycznie przestrzegać zasad umieszczonych w instrukcjach, kodeksach czy ustawach dotyczących danej tematyki. Towary niebezpieczne mogą zostać wydane do przewozu jedynie kierowcy o ustalonej tożsamości. W związku z tym każdy członek załogi danego pojazdu zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu z aktualną fotografią, który potwierdza jego tożsamość. Ogólnie obowiązujące przepisy prawne wymagają od każdego zawodowego kierowcy, który jest zatrudniony w celu przewożenia  towarów niebezpiecznych, bardzo dużej znajomości wszelkich norm prawnych oraz szeroko pojętej wiedzy odnośnie przewozu właśnie tych materiałów, dlatego też taki kierowca jest zobowiązany ukończyć szkolenie wraz z egzaminem państwowym w zakresie ADR podstawowym, i jeśli to wymagane w zakresie specjalistycznym. Jako podstawę bezpiecznego transportu możemy wyróżnić przede wszystkim właściwe zapakowanie danego materiału, jak i prawidłowy załadunek, następnie zgodny z przepisami wyładunek i oczywiście przede wszystkim odpowiednie pokonywanie całej trasy.  

Dokumenty kierowcy, który wykonuje transport towarów niebezpiecznych, to przed wszystkim:

– dokument przewozowy,

– instrukcja ADR,

– dokument tożsamości z fotografią,

– świadectwo dopuszczenia ADR.

ZAGROŻENIA STWARZANE PRZEZ TOWARY NIEBEZPIECZNE

Przewóz towarów niebezpiecznych może stanowić zagrożenie zarówno dla człowieka jak i dla środowiska. Zagrożenie może wynikać m.in. : z wad technicznych pojazdu, braku zachowania zasad bezpieczeństwa. Skutkami awarii czy błędów może być wybuch, pożar, promieniowanie, a także inne zagrożenia toksyczne. Zdecydowanie właśnie to zagraża zdrowiu i życiu ludzi, zwierząt, a także skażeniu środowiska. Do jedynych z wielu oddziaływań na organizm człowieka możemy zaliczyć: działania uczulające, zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, a także w nerkach. Wyróżniamy też działania toksyczne: na skórę i oczy. Każdego roku rejestruje się aż kilkaset wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych, w tej kwestii zdecydowanie możemy wyróżnić cysterny przewożące paliwa. Jak towary niebezpieczne zagrażają środowisku? Niewątpliwie substancje przenikają do gleby i wody powodując znaczną degradację. 

PRZYCZYNY WYPADKÓW 

– zagrożenie ze względu na właściwości danego towaru, 

– nieszczelności i zły dobór opakowania, 

– nieszczelność cystern, 

– niewłaściwy stan pojazdu, 

– brak mocowania, 

– ignorowanie przepisów, 

– utrata kontroli nad pojazdem,

– zły stan dróg,

– złe warunki atmosferyczne.

KONSEKWENCJE BRAKU WIEDZY O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

– rozległe obrażenia ciała kierowcy a także uczestników ruchu, 

– śmierć, 

– utrata pracy w związku z brakiem umiejętności i wiedzy,

– degradacja otaczającego nas środowiska, 

–  spowodowanie utrudnień w ruchu drogowym, 

– znaczne straty materialne.

Oczywiście konsekwencji jest znacznie więcej, wskazaliśmy jedynie te podstawowe. W związku z czym,  każdy pracodawca musi wymagać od kierowcy dużej wiedzy w zakresie materiałów niebezpiecznych, aby uniknąć wszystkich negatywnych konsekwencji. 

POSTĘPOWANIE PODCZAS AWARII / WYPADKU

Jeśli tylko dojdzie do wypadku z udziałem pojazdu lub pojazdów przewożących towary niebezpieczne, należy m.in.: ocenić sytuację zdarzenia, zaalarmować służby ratunkowe, poinformować przedsiębiorcę a także wyznaczonego doradcę do spraw towarów niebezpiecznych, jeśli to potrzebne należy zatrzymać pojazdy na danej drodze oraz wyznaczyć strefę ochronną. Natomiast, gdy doszło do poważnego wypadku, według obowiązującego porozumienia ADR należy w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia przekazać raport właściwemu organowi ze względu na miejsce zdarzenia – wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego.  

Poważny wypadek to taki, w którym m.in.: 

  1. Osoby doznały urazu lub nastąpił zgon,
  2. Akcja ratownicza trwała ponad 3 godziny i wystąpiła konieczność zamknięcia drogi,
  3. Wystąpiła szkoda majątkowa / skażenie środowiska na kwotę większą niż 50 000 euro,
  4. doszło do uwolnienia lub bezpośredniego zagrożenia uwolnienia towarów niebezpiecznych w ustalonych ilościach: 50kg lub 50l dla towarów kategorii 0 lub 1, 333kg lub 333l dla towarów kategorii 2, 1000kg lub 1000l dla towarów kategorii 3 lub 4.

Sprawdź nasze szkolenia ADR

W DANWOJ oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów ADR w bardzo przystępnych cenach.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

10 + 2 =