ZAŚWIADCZENIE ADR

ADR jest to znana dla każdego kto wykonuje przewóz,  międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Zdecydowanie ilość kierowców posiadających uprawnienia do wykonywania przewozu materiałów niebezpiecznych wzrasta z każdym rokiem, przyczyną tego jest coraz bardziej rozwinięty transport w tym zakresie, a także wzrost świadomości przedsiębiorców jak i kierowców. Coraz więcej kierowców zawodowych wie o tym ze musi dbać o swoją atrakcyjność na rynku pracy, zdobywając coraz to wyższe kwalifikacje. Rozwój niewątpliwie zapewniają szkolenia ADR. Kierowcy inwestują przede wszystkim w kurs podstawowy, a także przewóz w cysternach i rozszerzają swoje kompetencje. Niewątpliwie należy pamiętać że towary niebezpieczne mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i otaczającego nas środowiska. Aby przewóz przebiegał prawidłowo i bezpiecznie należy przestrzegać zasad umieszczonych w instrukcjach, kodeksach oraz aktualnych ustawach. Osoby zajmujące się towarami niebezpiecznymi, muszą posiadać wszelkie umiejętności i wiedzę z obsługi tych towarów.

UZYSKANIE UPRAWNIEŃ ADR

Przede wszystkim osoba ubiegająca się o zaświadczenie do przewozu materiałów niebezpiecznych musi mieć ukończone 21 lat. Następnym wymogiem jest posiadanie ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii, która będzie potrzebna do wykonywania przewozu. Znaczącym warunkiem uzyskania przez kierowcę zaświadczenia ADR jest przystąpienie do szkolenia w odpowiednim zakresie, a następnie uzyskanie wyniku pozytywnego na egzaminie państwowym w zakresie objętym na szkoleniu w profesjonalnym ośrodku. Warto też podkreślić, że aby uprawnienia zostały wydane należy także skierować prawidłowo wypełnioną dokumentację do Urzędu. Egzamin państwowy w zakresie ADR ma formę testu pisemnego. Ilość i rodzaj pytań jest uzależniona od rodzaju przebytego przez daną osobę szkolenia, które dzielą się na podstawowe lub specjalistyczne. Przykładowo na egzaminie w zakresie ADR podstawowego będziemy musieli odpowiedzieć na 30 pytań, natomiast na egzaminie w zakresie ADR przewóz w cysternach odpowiemy już na 18 pytań. 

Gdy już pozytywnie zdamy egzamin państwowy i uzyskamy zaświadczenie, należy niestety pamiętać iż nie jest ono bezterminowe. Uprawienie ADR jest ważne przez 5 lat, po upływie tego czasu należy powtórzyć szkolenie w danym zakresie wraz z egzaminem i ponowne uzyskać zaświadczenie. Każdy kierowca jak i przedsiębiorca powinien pamiętać o uzyskaniu uprawnień, ponieważ jeśli przewozem towarów niebezpiecznych zajmuje się kierowca, który nie uzyskał zaświadczenia ADR, z tego tytułu grozi kara w kwocie 2 000zł. 

Dlaczego uprawnienia ADR są takie ważne? Zdecydowanie dlatego ze kierowca podczas szkolenia przygotowującego do egzaminu poznaje szeroki zakres materiału związanego z towarami niebezpiecznymi, co gwarantuje posiadanie wiedzy, którą kierowca wykorzystuje w trakcie przewozu. Tematyka szkolenia ADR podstawowego to m.in.:

 1. Wprowadzenie w system aktualnych regulacji prawnych, czyli zakres obowiązujących ustaw.
 2. Ogólne wiadomości wprowadzające  w przepisy ADR, podstawowe definicje i pojęcia.
 3. Główne rodzaje zagrożeń powstające podczas przewozu.
 4. Przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki.
 5. Przewóz towarów niebezpiecznych luzem.
 6. Zakazy ładowania razem towarów niebezpiecznych.
 7. Szczególne warunki przewozu dla materiałów niektórych klas, zasady manipulowania ładunkiem, mocowanie.
 8. Oznakowanie i wyposażenie pojazdów czyli tablice, nalepki i wymagana w trakcie przewozu dokumentacja.
 9. Materiały dużego ryzyka, plan ochrony, postępowanie w przypadku zagrożeń, powiadamianie, zachowanie się na drodze, odpowiedzialność uczestników przewozu.
 10. Wyłączenia w stosowaniu przepisów ADR.
 11. Udział pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ruchu drogowym, ograniczenia wynikające z kodeksu drogowego.
 12. Przewóz odpadów.
 13. Postępowanie na miejscu wypadku.
 14. Odpowiedzialność kierowcy, wymagania formalno-prawne, odpowiedzialność z kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego.

Sprawdź nasze szkolenia ADR

W DANWOJ oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów ADR w bardzo przystępnych cenach.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

4 + 13 =