Czym jest ADR?

ADR to międzynarodowa konwencja, która dotyczy drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Umowa ta została sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. i początkowo na decyzje o podpisaniu zdecydowało się tylko 9 państw. Do 2018 roku, dzięki postępowi, umowę zobowiązało się podpisać 50 krajów. Od 2003 roku każda firma związana z transportem drogowym towarów niebezpiecznych (firma wysyłająca , przewoźnik oraz firma odbierająca towary niebezpieczne) zobowiązane jest do zatrudnienia doradcy ds. bezpieczeństwa („doradca ADR”).

Zadaniem tego pracownika ma być pomoc w realizacji wymagań narzuconych przez konwencję, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla wojewody, oraz dopilnowanie aby w firmie wprowadzone zostały odpowiednie procedury i instrukcje bezpieczeństwa.

Przepisy dotyczące ADR zostały stworzone w celu ograniczenia ilości wypadków z udziałem materiałów niebezpiecznych lub w miarę możliwości zminimalizowanie rozmiaru szkód z udziałem ładunków oznaczonych tablicami ADR. Dzięki swojej wiedzy kierowca zachowa bezpieczeństwo podczas przewozu oraz będzie potrafił się odpowiedzialnie zachować podczas sytuacji awaryjnych. „Materiały niebezpieczne” to te materiały, których przewóz jest albo zabroniony, lub dopuszczony jedynie na warunkach określonych przepisami.

 

Jak więc dzielą się klasy ADR?

 • Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe
 • Klasa 2 Gazy
 • Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne
 • Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone Klasa 4.2 Materiały samozapalne
 • Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 Materiały utleniające
 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 Materiały trujące
 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne
 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 Materiały żrące
 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Kursy ADR.

Rodzaje kursu dokształcającego początkowego:

 1. Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych;
 2. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
 3. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 4. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.
  Rodzaje kursu dokształcającego doskonalącego:
 5. Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
 6. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 7. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
 8. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

Czy warto zrobić kurs ADR?

Na pytanie, czy warto zrobić kurs ADR odpowiedź jest tylko jedna, oczywiście, że warto ! Z roku na rok liczba kierowców ubiegająca się o uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych rośnie. Można by się zastanowić co mogło mieć wpływ na taki przyrost kursantów, czy jest to większe zapotrzebowanie na kierowców z takimi uprawnieniami czy może rosnąca świadomość przewoźników. Uważamy, że obie odpowiedzi są poprawne. Większość firm poszukuje wykwalifikowanych kierowców i samo prawo jazdy już nie wystarczy. Im więcej szkoleń ma na swoim koncie kierowca, tym więcej wart będzie w oczach pracodawcy.

Aby przewozić towary niebezpieczne w małych ilościa które nie wymagają specjalnego oznakowania pojazdu tablicami ostrzegawczymi (w pomarańczowych barwach), zaświadczenie o ukończeniu kursu ADR, nie jest nam potrzebne. Musimy jednak pamiętać, że ten kierowca zgodnie z wymaganiami umowy międzynarodowej ADR powinien przejść tzw. szkolenie ogólne i stanowiskowe, które zapozna go z podstawowymi wymaganiami bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych. Kurs ten przeprowadzany jest przez doradcę ds. bezpieczeństwa, który wydaje odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, za brak szkolenia grozi nam kara o wysokości 2000 zł.

Towary niebezpieczne mają takie same właściwości niezależnie od ich ilości w pojeździe.Powinniśmy więc dbać o towar tak samo czy mamy pełną przyczepę czy kilka sztuk towaru niebezpiecznego. Pamiętajmy, że bez względu na to jaką ilość kierowca ma na pace powinien mieć świadomość stwarzanych zagrożeń. Sytuacja w której kierowca przewozi ADRy na bez znajomości klasyfikacj, przepisów i innych podstawowych informacji na temat przewozu towarów niebezpiecznych niestety zdarza się bardzo często. Stwarza to zagrożenie zarówno dla kierowcy jak i osób trzecich.

 

Czy warto korzystać z wyłączeń spod przepisów ADR?

Jasne, że warto, właśnie po to te przepisy zostały stworzone, a jeśli zostały stworzonem, to trzeba korzystać. Musimy jednak pamiętać, że zwolnienia spod przepisów nie zwalniają kierowcy z obowiązkowego szkolenia. Kierowca przed przystąpieniem do transportu, powinien przejść szkolenie ogólne przeprowadzone przez doradcę DGSA.

Szkolenie to trwa krócej niż kurs podstawowy na przewóz towarów niebezpiecznych, ale przepisy ADR jasno mówią, że jest obowiązkowe jak kurs ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne pojazdami wymagającymi oznakowania tablicami ostrzegawczymi. Za brak tego ważnego szkolenia przewidziane są kary a musimy wiedzieć, że inspektorzy podczas kontroli pojazdu mają prawo do tego, żeby sprawdzić czy kierowca odbył szkolenie.

Sprawdź nasze szkolenia ADR

W DANWOJ oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów ADR w bardzo przystępnych cenach.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

3 + 3 =