14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

a) niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu

b) powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia

c) niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji

d) zgłasza urządzenie do wykonania naprawy