4. Dozorem technicznym nazywamy :

a) określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach

b) instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń

c) Urząd Dozoru Technicznego

d) UDT, WDT, TDT