7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać :

a) naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

b) eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

c) konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

d) w niewielkim zakresie kompetentny operator