11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

a) urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia

b) przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

c) urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje

d) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie