10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

a) urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy

b) posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii

c) urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego

d) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie