9. Decyzje zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

a) konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym

b) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

c) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

d) organ właściwej jednostki dozoru technicznego